dimarts, 20 de setembre de 2011

Què és socialisme?

Howard Zinn ho explica així:

"Let's talk about socialism. I think it's very important to bring back the idea of socialism into the national discussion to where it was at the turn of the [last] century before the Soviet Union gave it a bad name. Socialism had a good name in this country. Socialism had Eugene Debs. It had Clarence Darrow. It had Mother Jones. It had Emma Goldman. It had several million people reading socialist newspapers around the country. Socialism basically said, hey, let's have a kinder, gentler society. Let's share things. Let's have an economic system that produces things not because they're profitable for some corporation, but produces things that people need. People should not be retreating from the word socialism because you have to go beyond capitalism."

Una traducció aproximada:

“Permeteu-me parlar sobre el socialisme. Penso que es molt important reprendre la idea de socialisme en el debat nacional allà on era al tombant del darrer segle (segle XIX) abans que la Unió Soviètica li dones un mal nom. El socialisme tenia un bon nom en aquest país [parla d'EEUU] teníem a Clarence Darrow, a Mother Jones a Emma Goldman, teníem més d'un milió de persones llegint diaris socialistes al llarg del país. El socialisme bàsicament ens diu, ei, deixeu-nos tenir una societat agradable i gentil. Deixeu-nos compartir coses. Deixeu-nos tenir un sistema econòmic que produeixi coses no perquè són profitoses per alguna corporació sinó produir-les en tant les necessitats de la gent. La gent no s'hauria de retirar del món del socialisme ja que ens cal anar més enllà del capitalisme.”

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada